admin

FİNANS YÖNETİCİLERİNİN ALACAKLARI DAHA HIZLI TAHSİL ETME KILAVUZU

FİNANS YÖNETİCİLERİNİN ALACAKLARI DAHA HIZLI TAHSİL ETME KILAVUZU Tahsil edilmemiş alacakların tahsilatı için kullanılan yöntemlerde temel bir amaç vardır: alacakları daha hızlı tahsil etmek. Vadesi geçmiş / geç tahsil edilmiş alacaklar nakit alış dengenizi bozar. Planladığından daha geç tahsilat yapan firmaların finansal darboğaza düşmeden bunu uzun süre devam ettirebilmeleri mümkün değildir. Bazı şirketlerin kısa süreli […]

FİNANS YÖNETİCİLERİNİN ALACAKLARI DAHA HIZLI TAHSİL ETME KILAVUZU Read More »

Alacak Analizi

ALACAK ANALİZİ NASIL YAPILIR?

Alacak analizi raporu tahsilat performansınızı daha iyi değerlendirmenizi, süreçlerinizi iyileştirmenizi ve nakit akışlarını daha iyi ön görmenizi sağlamak için kullanılan bir araçtır. Alacak analizinin tamamı tek bir yöntemle gerçekleştirilemez, bu nedenle ekiplerin çeşitli teknikleri birleştirmesi gerekir. Doğru araçlar kullanarak alacak analizinizi kolaylıkla yapabilirsiniz. Alacak Analiz Raporu Oluşturma Genel olarak alacak analizi, alacaklarınızın büyüklüğünün yanı sıra

ALACAK ANALİZİ NASIL YAPILIR? Read More »

Otomatik Bildirimlerin Alacak Takibinde Önemi

Otomatik Bildirimlerin Alacak Takibinde Önemi

Bir işletmenin müşterilerine sunduğu ürün veya hizmet için zamanında ödeme alması finansal darboğaza düşmemesi ve maliyetlerini azaltması açısından önemli bir konudur. Müşteriye doğru zamanda gönderilen ve müşteriyi yönlendiren bildirimler alacak takibi için en kolay ve etkili çözümlerin başında gelir. Otomatik Bildirimler Nelerdir? Otomatik bildirimler, işletmelerin alacaklarını zamanında tahsil edebilmesini sağlamak için kullanabileceğiniz en etkili yöntemlerden

Otomatik Bildirimlerin Alacak Takibinde Önemi Read More »

Alacak Takibinde Müşteri Deneyimini İyileştirmenin Yolları

İşletmeniz için doğru ve tutarlı bir alacak takip süreciniz var mı? Eğer yoksa, büyük ihtimalle işletmeniz hedeflediğiniz müşteri memnuniyetine sahip olamayacaktır. Bu durum, rakiplerin müşterilerinizi kapmasına ve alacaklı olduğunuz müşterinizin tahsil edilemeyen alacaklar listesine girmesine sebep olabilir. Buna karşılık alacak süreç otomasyon yazılımlarına yatırım yapmak alacak takibinde standardınızın olmasını sağlar ve müşteri deneyimini optimize etmenize

Alacak Takibinde Müşteri Deneyimini İyileştirmenin Yolları Read More »

Otomasyon

4 Madde de Tahsilat Otomasyonu ile Nakit Akışı Öngörebilmek

Daha Doğru Bir Nakit Akışı Tahmini Nakit akışını tahmin etmenin amacı, işletmenin likidite durumunu anlamaktır. Giderleri tahmin etmek daha kolaydır. Müşterilerin ödemelerini zamanında yapıp yapmayacaklarını belirlemek çok daha karmaşık iştir. Tahsilat otomasyonu bu süreci işletmeniz için önemli ölçüde dönüştürebilir ve basitleştirebilir. Birçok finans yöneticisi bu yeni teknolojilerden faydalanmaya başladı bile. 1-Tahsilat otomasyonu için Potansiyel Bir Görev

4 Madde de Tahsilat Otomasyonu ile Nakit Akışı Öngörebilmek Read More »

Tahsilat Süreçlerinizi Kontrol Etmek için Yapılması Gerekenler

Tahsilat Süreci Kontrol Etmek İçin Yapılması Gereken 5 Şey

Tahsilat süreci, işletmenize yönelik nakit akışını önemli ölçüde etkiler. Finans yöneticilerinin zamanlarının büyük bir bölümünü tahsilat sürecini kontrol etmek için harcamaları şaşırtıcı mı? Zaman içinde, bu durum bazı alacak yönetim ve kontrol yöntemlerinin geliştirilmesine yol açmıştır. Alacakların kontrolü konusundaki bu çabalar, dünyanın dört bir yanındaki işletmelerde iyi sonuçlar sağlamıştır. Bunları uygulamadan önce her işletmenin farklı

Tahsilat Süreci Kontrol Etmek İçin Yapılması Gereken 5 Şey Read More »

Alacak Yönetim Platformu Tahsilist

4 Adımda Tahsilat Süreçlerinin Dijitalleşmesi

Tahsilat Süreçlerinin Dijitalleşmesi Yapılan araştırmalara göre yıllık cirosu 10 ila 500 milyon arasında olan şirketler arasında, %37’sinin ödenmemiş faturalarla ayda 41-160 saat arasında harcadığını tespit edildi. Yapılan araştırma sonucuna göre şirketler tahsilat süreçlerinin yükünü yönetmekte zorlanıyor.  Tahsilist alacak yönetim platformu alacakların takibindeki ve tahsilatlardaki sorunları çözmektedir. Tahsilat sürecinizi hızlı ve etkili bir şekilde dijitalleştirme için

4 Adımda Tahsilat Süreçlerinin Dijitalleşmesi Read More »

Tahsilat Ekiplerinin Yaşadığı Zorluklar Otomasyonla Aşılabilir

Tahsilat Ekiplerinin Yaşadığı Zorluklar Otomasyon ile Aşılabilir

Günümüzde Tahsilat ekipleri alacak takibinde bazı zorluklar yaşamaktadır. Bu zorlukların üstesinden gelebilmek için hayatımızda bir devrim niteliğinde var olan otomasyon sistemleri kullanılmalıdır. Otomasyon, bir kuruluştaki en karmaşık süreçleri bile kolaylaştırır. Şimdi Otomasyonun tahsilat ekibinin yaşadığı zorluklarla nasıl baş ettiğini ele alalım. Verimsiz ve Yüksek Maliyetli Tahsilat İşlemleri Pek çok işletme, alacak hesaplarını yönetmek için hala

Tahsilat Ekiplerinin Yaşadığı Zorluklar Otomasyon ile Aşılabilir Read More »

En Etkili B2B Tahsilat Teknikleri

EN ETKİLİ B2B TAHSİLAT TEKNİKLERİ

Vadeli satın alma, B2B tahsilat alanında faaliyet gösteren kuruluşların başına sık sık gelen olumsuz bir durumdur. İşletmeler, müşterilerin taleplerini karşılamak için toplu satın alma yaparlar. Bu işletmeler satın almadan kaynaklı borçlarını ödeyebilmeleri için satış oluşturmaları gerekir. Bunu ne kadar iyi başardıkları, satış ve alacak yönetimindeki verimliliklerine bağlıdır ve buradaki olumsuz bir durum ilgili ödemeleri yapamamalarına

EN ETKİLİ B2B TAHSİLAT TEKNİKLERİ Read More »

Tahsilat Süreçlerinde Otomasyon Nasıl Kullanılır?

Tahsilat Süreçlerinde Otomasyon Nasıl Uygulanır?

Zamanın para olduğunu büyük ihtimalle duydunuz. Bu formülün çok iyi çalıştığı alanlardan biri de alacakların tahsil edilmesi konusudur. Müşterilerinizden tahsil etmeniz gereken parayı ne kadar erken alırsanız finansal riskleriniz o kadar düşük olur ve finansal pozisyonunuz o kadar güçlü olur. Peki otomasyon ile nakit akışını artırmak ve vadesi geçen alacakları azaltmak için ne yapabilirsiniz? Tahsilat

Tahsilat Süreçlerinde Otomasyon Nasıl Uygulanır? Read More »

B2B Tahsilat Süreci

Nasıl Daha Etkili Bir B2B Tahsilat Süreci Oluşturabilirsiniz?

İşletmeler arasında yapılan tahsilat (B2B) ile işletmeden ve müşteri (B2C) arasında yapılan tahsilatlar arasındaki en büyük fark risk tutarlarının büyüklüğüdür. İşletme açık hesapları anlaşılır şekilde daha büyüktür ve zamanında yapılmayan tahsilatlar nakit akışı ve likidite üzerinde daha büyük bir etkiye sahiptir. Bu nedenle B2B tahsilat optimizasyonu çoğu şirket için üzerinde önemle durulması gereken bir konudur.

Nasıl Daha Etkili Bir B2B Tahsilat Süreci Oluşturabilirsiniz? Read More »

Finansal Analiz

Yazılımlar Vadeli Çekler Karşısında Çaresiz Mi?

Onlar yazılımı yapmış Johnny’e göre, uymuyor Ali’ye Veli’ye Ülkemizin uluslararası finans literatürüne yaptığı en önemli katkı tartışmasız vadeli çektir. Çekte vade olur mu? Esasen olmaz ama Türkiye’de olur. Normalde bir ödeme aracı olan ve dahi Türk Ticaret Kanunu’nun 795’inci maddesi gereğince görüldüğünde ödenmesi gereken olan çekler, Türkiye’de fiilen bir çeşit şirketler arası krediye ve hatta

Yazılımlar Vadeli Çekler Karşısında Çaresiz Mi? Read More »

Tahsilat Süresini Azaltan 11 Kanıtlanmış Strateji

Tahsilat Süresini Azaltan 11 Kanıtlanmış Strateji

Fortune 1000 şirketleri ve KOBİ’ler, işletme sermayesini iyileştirmek, tahsilat süresini ve gecikmiş faturaları azaltmak için açık hesap ve alacak işlemlerini nasıl otomatikleştiriyor? Özet CFO’lar haklı olarak nakiti işletmenin oksijeni olarak adlandırırlar. Bununla birlikte, işletme sermayesini artırmak için çeşitli adımlar atılmış olmakla birlikte, pek çok nakit alacaklarda sıkışıp kalmış durumda. Hackett tarafından hazırlanan bir anket raporuna

Tahsilat Süresini Azaltan 11 Kanıtlanmış Strateji Read More »

Tahsilist

Tahsilat Otomasyon Yazılımı Alırken Dikkat Etmeniz Gereken 7 Husus

Tahsilat otomasyon yazılımı alırken gözden kaçırılmaması gereken 7 husus Günümüzde pek çok yerli ve yabancı uzman, sağlıklı bir nakit akışı ve efektif bir operasyonel yönetim isteyen şirketlere tahsilat otomasyon yazılımları kullanmasını tavsiye ediyor. Zira doğru bir tahsilat yazılımıyla, şirketler tahsilat surelerini kısaltabilir, daha doğru tahminler yapabilir ve verilerinden daha fazla fayda elde edebilir. Ancak yazılım

Tahsilat Otomasyon Yazılımı Alırken Dikkat Etmeniz Gereken 7 Husus Read More »

ŞİRKETLERİN GİZLİ KAHRAMANLARI: TAHSİLAT EKİBİ

ŞİRKETLERİN GİZLİ KAHRAMANLARI: TAHSİLAT EKİBİ

Bu durumun siz bile farkında değilsiniz Tahsilat ekibinde olmanın en büyük zorluğu budur. Teknik olarak, işletme siz olmadan işleyemez. Çünkü siz olmadan gelirler, şirketin kasasına gelmez. Nakit, hesaplara geçmez. Tahsil edilmemiş alacaklar sonucu borçlar birikir. Ödemeler ya da yatırımlar gibi faaliyatler için para olmaz. Ancak bu görevin layık olduğu şan ve prestij çoğu zaman ortada

ŞİRKETLERİN GİZLİ KAHRAMANLARI: TAHSİLAT EKİBİ Read More »

Yazılımlar Vadeli Çekler Karşısında Çaresiz Mi?

Şirketlerin Azrail’i: Vade Uyumsuzluğu

Türkiye’de şirketlerin ömrünün kısa olmasında vade uyumsuzluğunun payı büyük. Vade uyumsuzluğu, bir şirketin kısa vadeli varlıkları ile kısa vadeli borçları arasında bir kopukluk olduğu durumları ifade eder. Türkiye’de vade uyumsuzluğu kahır ekseriyetle bankacılık ve finans sektörü bağlamında konuşulan bir kavramdır. Vade uyumsuzluğuna örnek olarak bankaların ortalama 45 gün vadeyle mevduat toplayıp birkaç sene vadeli kredi

Şirketlerin Azrail’i: Vade Uyumsuzluğu Read More »

Postmodern ERP Ortamında Siparişten Tahsilata Giden Süreç Rehberi

Postmodern ERP Ortamında Siparişten Tahsilata Giden Süreç Rehberi

Postmodern ERP döneminde şirket performansınızı artırmak ve daha düşük maliyetle müşteri memnuniyetini yükseltmek için Siparişten Tahsilata SaaS çözümleri ararken bakmanız gereken kriterlere dair bir özet Postmodern ERP Nedir? ERP yazılımınız her fonksiyonu biraz yapar. Günümüzde iş dünyası liderlerinin kafalarındaki soru ise ERP yazılımlarının işletmeleri bir adım ötesine taşımaya yeterli olup olmadığı. Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için

Postmodern ERP Ortamında Siparişten Tahsilata Giden Süreç Rehberi Read More »

Tahsilist Risk Analizi

Perakende Kıyameti Sırasında Açık hesap Riski Yönetimi

Geleneksel perakende zincirleri gerilerken artan B2B açık hesap riskine karşı işletmeler nasıl önlemler alabilir? Yeni dönemde açık hesap yönetimi nasıl yapılmalıdır? Perakende Kıyameti Nedir? Müşterilerin alışveriş alışkanlıklarındakiler, Türkiye’deki perakende ortamını da kademeli olarak değiştirmekte. Elbette insanlar hala mağazalara gidip alışveriş yapıyorlar ancak online alışverişin giderek yaygınlaşması perakende zincirlerinin mağaza sayılarını azaltmalarına ve çeşitli tasarruf tedbirleri

Perakende Kıyameti Sırasında Açık hesap Riski Yönetimi Read More »

Pandemi Sürecinde Nakit Akışını İyileştirmek Mümkün mü?

Pandemi Sürecinde Nakit Akışını İyileştirecek 6 Yol

Salgın döneminde nakit akışını iyileştirmek ve operasyonel verimliliği artırmak imkânsız değil. Türkiye’de ilk vakalar görüldüğünde pek çok kişi havaların ısınmasıyla birlikte bu hastalığın 2-3 ayda geçeceğini düşünüyordu. Ancak yazı bitirmemize rağmen, salgın hala devam ediyor. Daha sıkı tedbirlerin geri geleceği söylentilerinin dolaştığı şu günlerde, işletmelerin verimsiz çalışma marjı giderek azalıyor.  Salgının ne zaman biteceğini bilmediğimizi

Pandemi Sürecinde Nakit Akışını İyileştirecek 6 Yol Read More »

Ödeme Yönetimini Verimli Yapmanın 6 Olmazsa Olmazı

Ödeme Yönetimini Verimli Yapmanın 6 Olmazsa Olmazı

Dijital teknolojilerin ilerlemesi işletmelerin siparişten nakite surecinin her aşamasını çok daha etkin ve verimli bir şekilde yapmasına olanak sağlamıştır. Dijital dönüşümü gerçekleştiren firmalar online portalları sayesinde müşterilerinin faturalarını görmesini ve güvenli ve sorunsuz bir şekilde ödeme yapmalarını sağlamakta.  Ödeme yönetimi alacak yönetiminin nihai hedefi olduğundan oldukça önemli bir süreçtir. Alacak sigortası firması Atradius’un 2020’da yayınladığı

Ödeme Yönetimini Verimli Yapmanın 6 Olmazsa Olmazı Read More »

Otomatik Hatırlatıcılar: Bir Mesajdan Fazlası

Otomatik Hatırlatıcılar: Bir Mesajdan Fazlası

Tahsilat otomasyonun görece basitliğine rağmen çok önemli fayda sağlayan parçalarından biri de otomatik hatırlatıcılardır. Tahsilat otomasyonun olmadığı işletmelerde, tahsilatçılar müşteriler ve müşterilerin faturaları hakkında farklı sistemlerden aldıkları bilgileri bir Excel dosyasında manuel olarak toplamaya çalışır ve faturaların vadesinin geçmesinden belirli bir süre sonra en önemli müşterilerden başlayarak müşterilerle telefonla temasa geçmeye çalışır. Bu oldukça yorucu,

Otomatik Hatırlatıcılar: Bir Mesajdan Fazlası Read More »

Müşterilerin Zamanında Ödeme Yapmamak için Kullandıkları 8 Mazeret

Müşterilerin Zamanında Ödeme Yapmamak için Kullandıkları 8 Mazeret

Alacak yönetiminde çalışan herkes bilir ki müşterilerin zamanında ödemelerini zamanında yapmama için gösterebilecekleri mazeretlerin sınırı yoktur. Veri ve analitik firması Dun & Bradstreet’ın yaptığı bir çalışmaya göre özellikle büyük işletmeler, tedarik zincirlerindeki küçük ve orta büyüklükteki işletmelere bu tarz bahaneleri söylerler. Bazen bu mazeretler doğrudur, bazen ise sadece ödemeyi geciktirmek için başvurulan ufak numaralardır. Burada

Müşterilerin Zamanında Ödeme Yapmamak için Kullandıkları 8 Mazeret Read More »

Mutabakat Yönetimini Gözden Geçirmek

Mikro Nakit Analizini Kullanarak Nakit Akış Projeksiyonu İyileştirme

Ödenmemiş alacaklarınızın gecikme seviyesini tahmin etmek için yapay zekadan yararlanarak nakit akış projeksiyonu iyileştirin Nakit Akış Projeksiyonu Nakit akışı projeksiyonu, belirli bir zaman diliminde işletmenize gelecek gelirlerin ve yapılacak harcamaların tahminidir. Genellikle 12 aylık bir donemi kapsamakla beraber, haftalık ya da aylık da yapılabilinir. Bu projeksiyon sayesinde, bir işletmenin önümüzdeki donemdeki mali durumunu görmek mümkündür.

Mikro Nakit Analizini Kullanarak Nakit Akış Projeksiyonu İyileştirme Read More »

Geceleri Uykunuzu Kaçıracak 4 Tahsilat İstatistiği

Geceleri Uykunuzu Kaçıracak 4 Tahsilat İstatistiği

Eğer vadeli satış yapılan bir sektördeyseniz, tahsilat yapmak adeta ikinci bir iş yapmaya benzer. Türkiye’deki pek çok işletmenin tahsilat yönetiminin çok da iyi olmadığını düşünürsek, bu oldukça sıkıntılı bir durumdur. İşte Atradius tarafından hazırlanmış, Türkiye’deki B2B işletmelerin ödeme alışkanlıklarına dair bazı istatistikler. Ortalama olarak, işletmeler alacaklarının %2,7’sini tahsil edemediklerinden zarar olarak yazmıştır. Yani 10 milyon

Geceleri Uykunuzu Kaçıracak 4 Tahsilat İstatistiği Read More »

Alacak Yönetim Platformu Nedir?

Fatura İhtilafları ve Mutabakat Yönetimi Uzmanı Olma Rehberi

Fatura ihtilafları önce işletmeler için ufak bir mesele gibi görünse de araştırmalarda doğru yapılmayan bir mutabakat yönetiminin işletmeleri içten içe kemirdiğini görünmektedir. Zira; Kesintilerin ve uzlaşmazlıkların %15’i geçerli değildir Mutabakat yönetiminde harcanan emek, siparişten tahsilata giden süreçte harcanan toplam emeğin %30’unu oluşturmaktadır. Fatura itirazlarının ve kesintilerin %5’inde bir çözüme ulaşılmaz ve bunlar zarar olarak defterlere

Fatura İhtilafları ve Mutabakat Yönetimi Uzmanı Olma Rehberi Read More »

Yöneticilerin Rehbere İhtiyacı Olduğu Zorluk Alanları

COVID-19 Etkileri: Sektörün Liderlerine Göre Siparişten Nakite Giden Sürece Pandeminin Etkileri

COVİD-19 En Büyük Kaygılar Tedarik Zinciri %93 Nakit Tahmini %89 Vadesi geçmiş alacaklar ve borçlar %82 Operasyon Maliyetleri %64 Diğer Kaygılar Alacak Portföyünde Tahmin Edilemeyen Riskler İşletme Gelirlerinde Düşüş Toplantı ve Konferansların İptal Edilmesi Yöneticilerin Rehbere İhtiyacı Olduğu Zorluk Alanları Risk Yönetimi %87 Değişen makroekonomik iklimde açık hesap kontrolünün sıkılaştırılması Tahsilat Etkinliği %78 İhtarları ve

COVID-19 Etkileri: Sektörün Liderlerine Göre Siparişten Nakite Giden Sürece Pandeminin Etkileri Read More »

Kredi Yönetimini İş Döngülerine Göre Yapmak

Alacak Yönetimi Sürecinde Teknolojik Altyapı İçin Vermeniz Gereken 5 Kritik Karar

Bu sunumda tartışılacaklar Siparişten Nakite Süreci Teknolojilerini Tasarlama Otomasyona Geçişteki Yol Haritasını Tasarlamak Siparişten Nakite Süreci Teknolojilerini Tasarlama Alacak Yönetiminizi Otomize Etmeyi mi Planlıyorsunuz? Alacak yönetiminde istediğiniz sonuçları elde etmek için hatırlamanız gereken 5 nokta Sondan Başlayın: Nihai hedefinizi ve bu hedefe ulaşmak için yapmanız gereken işleri ilk günden belirleyin Büyük Dalga Yaratmayın: Minimum süreç

Alacak Yönetimi Sürecinde Teknolojik Altyapı İçin Vermeniz Gereken 5 Kritik Karar Read More »

Dijital Ödeme Kanallarını Tercih Etmek

Ödemesini Aksatan 8 Müşteri Tipi ve Onlardan Tahsilat Yapmanın Yolları

1. Uzlaşmacılar Bu müşteriler doğaları gereği uzlaşmaya meyillidir. Faturalarının vadelerinin geçmiş olduğunun farkındadır ve borçlarının tamamını en kısa sürede ödeyerek işleri düzeltmek isterler. Bu tür ideal müşteriler, doğada nadir olarak gözükseler de hala varlar. 2. Rahat İnsanlar Bu müşteriler şakalaşmayı ve işleri biraz hafife alarak sürdürmeyi severler. Paraya pek odaklanamazlar. Onları küçük sohbetlerle şımartmanız gerekir

Ödemesini Aksatan 8 Müşteri Tipi ve Onlardan Tahsilat Yapmanın Yolları Read More »

Anlık Erişim

6 Adımda Alacak Risk Yönetiminizi İyileştirin

Banka değilsiniz ama yaptığınız her vadeli satışta banka gibisiniz Alacak risk yönetimi ilk başta bankaları ya da finansal kuruluşları ilgilendiren bir konu gibi gözükse de yaptığınız her vadeli satışta, müşterilerin açık hesap limitlerine dair kararlar verdiğiniz her anda işletmeniz bankalara benzer bir risk yönetimi sürecinden geçer. Nakit akışınız tehlikede olduğu zaman, işletmeniz de tehlikede demektir. 

6 Adımda Alacak Risk Yönetiminizi İyileştirin Read More »

4 Adımda Korona Günlerinde Tahsilat Stratejilerini İyileştirmek

4 Adımda Korona Günlerinde Tahsilat Stratejilerini İyileştirmek

Korona virüsüne karşı işletmemizin sağlığını korumak için neler yapılmalı. 2019’da Çin’den çıkan Korona virüsü Dünya’nın hem de ülkemizin gündemini aylardır meşgul etmekte ve bu durum daha aylarca sürecek gibi gözüküyor. Pandeminin sağlık boyutu bir tarafa gerek dünya gerek ülkemizin ekonomisini ciddi bir şekilde etkilediği bir gerçek.  Pandeminin seyri değişmeye devam edecek ve işlerin nasıl ve

4 Adımda Korona Günlerinde Tahsilat Stratejilerini İyileştirmek Read More »

PERAKENDE ÇAĞI

Tahsilist kullanıcıları belirlenen kurgularda ve koşullarda çalışan bildirim servisleriyle müşterilerine SMS, e-mail ve sesli mesaj olarak oluşturulan fatura bildirimi, vadesi geçen tutar bildirimi, ödeme hatırlatma, sipariş hatırlatma gibi bildirimler gönderebiliyor. Android ve İOS mobil uygulamaları da yayında olan Tahsilist, satış ve tahsilat ekiplerininde sahada anlık veriye ulaşmasına ve sanal pos ile tahsilat yapmalarına imkan sağlıyor.

PERAKENDE ÇAĞI Read More »

7 Adımda Finansman Maliyetlerini Azaltmak

7 Adımda Finansman Maliyetlerini Azaltmak

Türkiye’de işletmelerin faaliyet kârının yarısı finansman giderlerine harcanmakta. Bu yüzden finansman maliyetlerini azaltmak her zaman birincil amaç olmalıdır. İşletmeler faaliyetleri için gerekli olan finansmanı kaynaklarından karşılayamadıkları durumlarda şirket dışı kaynaklardan borçlanarak bu açığı kapatmaya çalışırlar. Bu borçların yarattığı kur ve faiz giderleri ve alakalı vergi ve harçların toplamına finansman maliyeti denir. Alacak sigortası firması Atradius’un 2019’da

7 Adımda Finansman Maliyetlerini Azaltmak Read More »

calculator, calculation, insurance-385506.jpg

Şirketlerin Azraili: Vade Uyumsuzluğu

Vade uyumsuzluğu, bir şirketin kısa vadeli varlıkları ile kısa vadeli borçları arasında bir kopukluk olduğu durumları ifade eder. Türkiye’de vade uyumsuzluğu kahır ekseriyetle bankacılık ve finans sektörü bağlamında konuşulan bir kavramdır. Vade uyumsuzluğuna örnek olarak bankaların ortalama 45 gün vadeyle mevduat toplayıp birkaç sene vadeli kredi vermesi gösterilir. Sonra da bankaların, bu sorunu sendikasyon kredileriyle

Şirketlerin Azraili: Vade Uyumsuzluğu Read More »

Perakende Kıyameti Nedir?

Perakende Kıyameti Sırasında Açık Hesap Riski Yönetimi – 1

Perakende Kıyameti Nedir? Müşterilerin alışveriş alışkanlıkları, Türkiye’deki perakende ortamını da kademeli olarak değiştirmekte. Elbette insanlar hala mağazalara gidip alışveriş yapıyorlar ancak online alışverişin giderek yaygınlaşması perakende zincirlerinin mağaza sayılarını azaltmalarına ve çeşitli tasarruf tedbirleri almasına yol açıyor. Günümüz perakendeciliği, perakendecilerin fiziksel kısıtlamalar yaşaması, borçluluk seviyeleri ve verimsiz operasyonel yapıları sebebiyle bir dönüm noktasındadır. Elbette kimse

Perakende Kıyameti Sırasında Açık Hesap Riski Yönetimi – 1 Read More »

Aydos Et Alacak Yönetimini Tahsilist ile Nasıl Daha Verimli Hale Getirdi?

Aydos Et Tahsilat Sürecini Tahsilist ile Nasıl Daha Verimli Hale Getirdi?

Aydos Et hakkında Aydos Et Türkiye’nin önde gelen kırmızı et tedarik ve dağıtım firmalarından biridir. Hizmet verdiği 500’ den fazla firma içinde market zincirleri, kurumsal mamül üreticileri, restoranlar, kasaplar, yemekhane firmaları ve oteller bulunmaktadır.  Ne zamandır Tahsilist kullanıyor? Mart 2021 Tahsilat takibinde yaşadığınız problemler nelerdi? Vadesi geçen veya tahsilatı geciken müşterileri hızlı bir şekilde tespit

Aydos Et Tahsilat Sürecini Tahsilist ile Nasıl Daha Verimli Hale Getirdi? Read More »

Alacak Yönetim Platformu Nedir?

Alacak Yönetim Platformu Nedir?

İşletme sahipleri çoğu zaman şu soruyu sorarlar: Alacaklarımızı kısa sürede tahsil etmemizi sağlayacak en iyi yol nedir? Yıllar boyunca, işletme sahipleri bu soruya tam anlamıyla çözüm bulamadı. İşletmelerin nakit akışında bu durum önemli rol oynuyor. Bu sorunun çözümü için artık alacak yönetim platformu var.  Alacak Yönetim Platformu Özellikleri Alacaklarınızı zamanında ve sorunsuz tahsil edebilmeniz için

Alacak Yönetim Platformu Nedir? Read More »

Alacak Yönetiminde Yapılan 5 Temel Hata

Alacak Yönetiminde Yapılan 5 Temel Hata

ALACAK YÖNETİMİ Bir şirketin tahsilat sürecinde yaşanan sorunların mali açıdan etkileri büyük olmaktadır. Tahsilat sürecinde yaşanan bazı sorunlar, sorumlu personelin sayı olarak yetersizliği veya teknik bilgi eksikliği nedeniyle yaşanmaktadır. Deneyimlerimize göre personellerin dikkatli olması ve yapmaması gereken 5 temel hata vardır. Tahsilist’in sağladığı doğru araçlarla bu sorunların önüne geçebilir, daha verimli bir alacak yönetim ve

Alacak Yönetiminde Yapılan 5 Temel Hata Read More »

Alacak Tahsil Süresini Azaltmak İçin 5 İpucu

Alacak Tahsil Süresi Azaltmak İçin 5 İpucu

Alacak Tahsil Süresi kısaldığında likidite artar. Daha sonra bu parayı faturaları zamanında ödemek, personel sayısını artırmak, araştırma ve geliştirmeye yatırım yapmak veya yeni pazarlara açılmak için kullanabilirsiniz. Bunlar,  güçlü nakit akışı olan firmaların oluşturduğu bu potansiyeli kullanabileceği alanlardan bazıları. İşin püf noktası, müşterilerinizle iyi ilişkileri korurken Alacak Tahsil Süresi nasıl azalabilir? Verimli çalışan şirketler daha

Alacak Tahsil Süresi Azaltmak İçin 5 İpucu Read More »