7 Adımda Finansman Maliyetlerini Azaltmak

7 Adımda Finansman Maliyetlerini Azaltmak

Türkiye’de işletmelerin faaliyet kârının yarısı finansman giderlerine harcanmakta. Bu yüzden finansman maliyetlerini azaltmak her zaman birincil amaç olmalıdır.

İşletmeler faaliyetleri için gerekli olan finansmanı kaynaklarından karşılayamadıkları durumlarda şirket dışı kaynaklardan borçlanarak bu açığı kapatmaya çalışırlar. Bu borçların yarattığı kur ve faiz giderleri ve alakalı vergi ve harçların toplamına finansman maliyeti denir.

Alacak sigortası firması Atradius’un 2019’da yayınladığı “Ödeme Davranışları Barometresi” raporuna göre, Türkiye’de B2B satışların neredeyse yarısı vadeli olarak gerçekleşmekte ve bu satışlarda uzlaşılan ortalama vade 59 gün olsa da tahsilat 88 günde tamamlanmaktadır. Bu durum karşısında işletmelerin %42’si kendi tedarikçilerine yaptıkları ödemeleri ertelemek durumunda kalıyor. İşletmelerin %35’iyse çalıştığı bankalardan ekstra kredi limiti isterken, %33’ü de ya harici kaynaklardan ilave finansman bulmaya çalışıyor ya da nakit eksikleri ile başa çıkabilmek için önlemler alıyor.

İstanbul Sanayi Odası’nın yaptığı çalışmalara göre gerek ilk 500’de, gerek de ikinci 500’de yer alan firmaların finansman giderleri neredeyse faaliyet kârının yarısı kadardır. Bu oranın işletme boyutu küçüldükçe, daha da artması söz konusu. Yani işletmeler yılın önemli bir bölümünü hissedarları için değil bankalar için çalışarak geçirmektedir.

Peki finansman maliyetlerini azaltmak işletmenizin bankalar için değil de kendiniz için çalışmasını sağlamak mümkün mü? İşte size yardımcı olabilecek bazı adımlar.

1. Alacak ve Ödeme Sözleşmelerini Gözden Geçirmek

Finansman maliyetlerini azaltmak için işletmenin hem kendi tedarik zinciri hem de kendi müşterileriyle yaptığı sözleşmeleri gözden geçirmek iyi bir başlangıç adımıdır.  Eğer şirketin kendi ödemelerinin vadesi, alacaklarının ödemesinden az ise iş yapılan şirketler ve müşterilerle konuşulup alacakların ve ödemelerin eşleştirilmesi gerekir. Elbette ödemeler ve alacaklar arasında birebir eşleşme yapmak pratik değildir. Ödeme vadelerini, tahsilatların bir miktar gecikeceğini varsayarak belirlemek en sağlam yoldur.

2. Kredi Yönetimini İş Döngülerine Göre Yapmak

Türkiye’de pek çok işletme bankalarla borç yapılandırmasına son aşamada, iflasın eşiğine geldiğinde yapar. Borç yapılandırılmasının yapıldığı bu anlar genellikle ülke ekonomisinin kötü olduğu ya da sektörel sıkıntıların yaşandığı zamanlardır. Bankaların yeni kredi vermeye ya da mevcut kredileri uzatmaya gönülsüz olduğu bu zamanlarda yeniden yapılandırmaya gidildiğinde, işletmeler çok da uygun olmayan şartları kabul etmek zorunda kalır.

Princeton Üniversitesi’nden Atif Mian ve Joao A.C. Santos’un 2018’de Journal of Financial Economics’te yayınladığı bir makaleye göre ise başarılı işletmeler, başarılı işletmeler borçlarını yeniden yapılandırmak için ekonominin kötü olduğu değil iyi olduğu zamanları tercih ederler. Parasal genişlemenin yaşandığı ve bankaların kredi vermeye daha gönüllü olduğu koşullarda borçlarını yeniden yapılandıran firmalar, olumsuz şirket ve ülke koşullarında borçlarını yeniden yapılandıran işletmelerin birkaç adım önüne geçerler.

3. Müşterileri Segmente Etmek

İçinde yasadığımız zorlu Pandemi ve ekonomik durgunluk döneminde alacaklarımızı en etkin ve verimli bir biçimde yönetmemiz gerekir. Bunu yaparken finansman maliyetlerini azaltmak ,müşterilerin ödeme geçmişleri, işletmeniz için stratejik değeri, müşterinin mali durumu, müşterinin faaliyet gösterdiği sektörün pandemiden etkilenme seviyesi gibi kriterlere bakarak müşterileri segmente etmek size yardımcı olabilir.

Müşteri segmentasyonunun bir başka faydası da muhasebe kayıtlarında ilk başta görülemeyen sorunların yakın ölçek analizlerle fark edilmesine imkân sağlamasıdır. Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve Türkiye Muhasebe Standartları’na uygun olarak yapılan muhasebelendirmede uzlaşılan vade sonucu ortaya çıkan vade farkı ile faturaların zamanında ödenmemesi sonucu ortaya çıkan vade farklarını Diğer Gelirler ve Faiz Gelirleri hesaplarında iki ayrı havuzda toplamaktadır. Ancak bu iki havuz durumu, müşteri seviyesinde analize pek müsait değildir. Oysa Tahsilist’in raporları sayesinde hangi müşterilerin faturalarını düzenli olarak ödediği, hangilerinin ise faturalarını geciktirdiğini ve genel olarak tahsil sürelerine dair büyük resmi kolaylıkla görebilirsiniz.

4. Açık Hesap Yönetiminizi Gözden Geçirmek

Bir işletmenin açık hesap politikası ertelenecek, daha sonra düşünülecek bir konu değildir. Eğer güçlü bir açık hesap yönetimi süreciniz yoksa bunu bir an önce oluşturun. Zira Pandemi sürecinde eskiden peşin ödeme yapan müşterileriniz vadeli çalışmaya başlayabilir ya da mevcut müşterileriniz vade sürelerini ve açık hesap limitlerini artırma taleplerinde bulunabilir. Müşterinize bir yerde kredi verdiğinizi düşünürsek açık hesap politikanızın, işletmenizin misyonuna uygun olarak iş planınızın bir parçası olarak düşünülmesi gerekir. Riskinizi azaltmak için, kredi raporları, mali tablolar ve referans kontrolleri dahil olmak üzere müşterileri ön değerlendirme için kullandığınız araçları gözden geçirin. Müşterileri incelemek için kullanılan bu araçların geçmiş performanslarının gözden geçirilmesiyle hangi araçların verimli hangi araçların verimsiz çalıştığını görebilir ve buna göre tedbir alabilirsiniz.

Tahsilist’in entegre Ticari Kredi Riski modülü bu konuda size yardımcı olacaktır. Bu modül sayesinde müşterilerinizin kredi notuna ve çeşitli mali bilgilerine kolaylıkla erişebilirsiniz. Yüksek kredi notuna sahip müşterilerle çalışmak finansman maliyetlerinizi birkaç noktada azaltacaktır. Öncelikle yüksek kredi notuna sahip müşterilerden alınan çeklerin bankalar tarafından teminat olarak görülmesi daha kolay olduğundan, finansman ihtiyacınızı daha düşük maliyetle karşılayabilirsiniz. Ayrıca yüksek kredi notuna sahip müşterilerden alınan çekler olası bir faktöring senaryosunda çok daha düşük komisyonlarla kırılacaktır.

5. Otomatik Hatırlatıcılardan Faydalanmak

Otomatik e-posta/SMS kullanarak yapılan ödeme hatırlatıcılar tahsilat sürelerinizi azaltacaktır. Ekibiniz rutin temaslar için zaman harcamayacağından hem daha stratejik noktalara yoğunlaşabilecek hem siz de ihtiyacınız olan operasyonel netliğe kavuşabileceksiniz.

Peki Tahsilist’te hangi yollarla müşterilerinize faturalarını hatırlatabilirsiniz?

6. Dijital Ödeme Kanallarını Tercih Etmek

Vadeli ödeme almanın tek yolu çek değildir. Özellikle kâğıt çeklerde çekin güvenirliliğini sağlamak için gerekli olan belgelendirme ve de çekin işlenmesi, işletmeler açısından önemli bir para ve emek israfına neden olmaktadır. APQC Statistics’in yaptığı bir çalışmaya göre manuel yapılan tahsilat yönetiminde fatura başına düşen maliyet, otomasyon edilmiş tahsilat yönetimine göre 16 kat fazladır.

Online ödeme almanızı sağlayan, ödemeleri anında işleyebilen ve müşterilerinizin otomatik ödeme talimatı verebilecekleri bir tahsilat otomasyon sistemi kullanmak tahsilat maliyetlerinizi ve tahsil sürenizi kayda değer bir şekilde azaltacaktır. Mesela vade süresi 30 günden az olan müşterileriniz Tahsilist ödeme portalı üzerinden işletmenize kredi kartıyla ödeme yaptığı zaman paranızı erkenden ve tahsilat riski olmadan aldığınız için işletmeniz, yüksek bir vade farkı yerine daha düşük bir kredi kartı komisyonu ödeyeceği için de müşteriniz kazançlı çıkar.

Dijital ödeme kanalları konusunda da kredi kartı, EFT/Havale gibi klasik yöntemlerin yanı sıra yemek kartları gibi alternatif sistemler zaman zaman geleneksel yöntemlere göre daha maliyetsiz olabilmektedir.

Tahsilist’in hem sizin hem de müşterileriniz açısından kullanması oldukça kolay olan ödeme portalı, sizin ve müşterilerinizin tam da aradığı bir araçtır. 

7. Mutabakat Yönetimini Gözden Geçirmek

Müşterilerin kestiğiniz faturaların ödeme miktarı ya da ödeme koşullarının hatalı olduğunu iddia etmesi tahsil sürenizi uzatacaktır. Veri ve iletişim konusunda yaşanan koordinasyonsuzluklardan çıkan fatura itirazını çözümlemek şirket içindeki pek çok departmanın müşterilerle uzun bir mesai harcayacaktır. Farklı verilere ulaşabilen ve müşterilerin de dahil olduğu merkezi bir portal, mutabakat yönetimini hızlandıracaktır.

Daha fazlasını öğrenmek, işletmenizin kazancının büyük kısmının finansman masraflarına gitmesinin engellemek için bizimle bugün iletişime geçin. Giderek daha hızlı şekilde ilerleyen finansal teknolojileri, işletmenizi bir adim öteye taşımak için kullanın. Size finansal süreçler konusunda dijital devrimi sunan, tahsilat konusunda topyekûn, gerçekçi ve kolay çözümler sunan Tahsilist’i tercih edin. Hemen ücretsiz bir deneme sürümü edinin.

Daha fazla bilgi almak için Tahsilist sosyal medya hesaplarını takip edin.