Mutabakat Yönetimini Gözden Geçirmek

Mikro Nakit Analizini Kullanarak Nakit Akış Projeksiyonu İyileştirme

Ödenmemiş alacaklarınızın gecikme seviyesini tahmin etmek için yapay zekadan yararlanarak nakit akış projeksiyonu iyileştirin

Nakit Akış Projeksiyonu

Nakit akışı projeksiyonu, belirli bir zaman diliminde işletmenize gelecek gelirlerin ve yapılacak harcamaların tahminidir. Genellikle 12 aylık bir donemi kapsamakla beraber, haftalık ya da aylık da yapılabilinir. Bu projeksiyon sayesinde, bir işletmenin önümüzdeki donemdeki mali durumunu görmek mümkündür.

Nakit Akışında İlgili Taraflar

  • Finans Departmanı
  • Tahsilat Ekibi
  • CFO ve diğer tepe yöneticiler

Nakit Akış Projeksiyonunun Amaçları

  • Nakit akışı tahminleri yaklaşan nakit fazlalığını ya da açığını öngörmekte yardımcı olabilir. Böylece vergi beyanlarının hazırlanmasında ya da alımların ödemelerinde krediye ihtiyaç duyulup duyulmayacağına dair tahmin yapmak kolaylaşır.
  • Nakit akışı tahminleri aynı zamanda işletmelerin karar verme sürecine katkıda bulunur. Eğer şirket yeni personel almayı düşünüyorsa, maaşların ve ilgili masrafların tahminlere eklenmesi gerekir. Ortaya çıkacak yeni sonuç size işletmenizin bu alımla daha iyi ya da daha kotu bir yerde olacağını söyleyecektir. 
  • Nakit akışı tahmini, işletmenizin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmenizde de yardımcı olur. Gerçeklesen gelir ve harcamalarınızı, tahminlerinizle karşılaştırarak hangi alanlarda/fonksiyonlarda hedeflerin altında kaldığınızı proaktif bir bicimde tespit edebilir ve iyileştirmeler yapabilirsiniz. 
  • En iyimser, en kötümser ve muhtemel nakit akışı senaryolarınızı görmek, işletmenizin zor zamanlarda nasıl performans gösterdiğini önceden görmenize yardımcı olur. Bu senaryoların nakit pozisyonunuza olacak olan etkisini bilmeniz, daha bilinçli ve emin bir şekilde karar vermenizi sağlayacaktır.

5 Adımda Nakit Akışı Projeksiyon Raporu Nasıl Oluşturulur?

Büyük şirketlerde nakit tahmini yönetimi genelde finans yöneticisi tarafından yapılır. Tahmin yapılırken hem personelden hem de sistemden verilir alınır. Nakit akışı tahmini hazırlamanın en kolay yolu, görevi birkaç adıma bölmek ve sonra da tüm bilgileri sonunda bir araya getirmektir. Genellikle, nakit akışı projeksiyonu 5 aşamaya bölünebilir

Satış Tahmini Yapmak

Mevcut işletmeler için, geçen yılın satış rakamlarına bakmak ve satış büyümesi trendlerine bakarak ayarlamalar yapmak en basit yoldur. Yeni işletmeler içinse nakit çıkışlarını tahmin etmek birinci adim olmalıdır. Böylelikle şirketinizi ayakta tutabilmek ve hedeflerinize ulaşmak için gereken satış miktarını bulabilirsiniz.

Nakit Girişleri Tahmini Yapmak

Satışlar haricinde firmaların vergi iadeleri, ortaklardan gelen sermaye artırımları, çeşitli devlet destekleri, varlık satışları gibi çeşitli nakit kaynakları olabilir. 

Nakit Çıkışları Tahmini Yapmak

Nakit çıkışları genelde yeni varlıkların satın alınması, kredi geri ödemeleri ve kredilere dair tek seferlik banka masrafları, hissedarlara yapılan ödemeler ve rezervlere yatırım gibi işlemler içerir. İdari ve operasyonel harcamalar da nakit çıkışına dahildir. Bu harcamalar, işletmenin niteliği ve bulunduğu sektöre göre değişir

Detayları Gözden Geçirip Nakit Tahmininde Bulunmak

Buradaki ilk adim nakit tahminin kapsayacağı süreyi belirlemektir. Nakit akışının mihenk noktası zamanlama ve akım olduğundan, işletmelerin hali hazırda bir nakti olması gerekir. Nakit girişlerinin eklenmesi ve nakit çıkışlarının düşülmesi genellik aydan aya yapılır. Her ayın sonunda ortaya çıkan rakama “son nakit dengesi” denir ki son nakit dengesi aynı zamanda gelecek ayin başlangıç rakamıdır.

Nakit Tahminin Başarısını Ölçmek

En önemli adım budur. Nakit akışı tahmini yapıldıktan sonra, o donemde tahmin edilen ve gerçeklesen nakit akışını karşılaştırın. Böylece tahminlerle gerçeklesen nakit akışını tespit edebilir ve nakit akışınızın neden beklediğiniz gibi gerçekleşmediğini anlayabilirsiniz.

Nakit Akışı Tahmini: Başarısızlıklar ve Nedenleri Analizi

Doğru nakit akışı projeksiyonunu sağlamak hiç de kolay bir is değildir. Kyriba tarafından yapılan bir ankete göre, her 10 finans müdüründen 6’si nakit akışı tahminlerinin “önemli” veya “büyük” oranda hatalı olduğunu düşünmektedir. Nakit akışı tahmininde yapılan hataların sonuçları ciddidir. Mesela bir şirketin olmayan tehditlere karşı büyük miktarda nakit rezervi kilitlemesine neden olabilir. Bunun yarattığı sonuç ise şirketin parasının borçların ödenmesi, büyümenin finansmanı gibi stratejik alanlarda kullanılmamasıdır.

Peki nakit akışı tahminleri neden tutmaz? Burada 4 sebep öne çıkmaktadır.

Eski Sistemleri Kullanmak

Hataya açık olmasına rağmen, pek çok hazineci tahmin yapmak için Excel tablolarını kullanır. Bazı şirketler ise kullandıkları mevcut sisteme dayanan tahmin araçları geliştirmiştir. Ancak bu hamle ciddi bir IT yatırımı gerektirmektedir. Keza düzgün bir yazılım olsa bile, personeli yazılımın doğru kullanmaları için eğitmek zorlu bir süreçtir. 

Alacaklara Dair Statik Varsayımlarda Bulunmak

Açık hesap, alacak ve tahsilat ekipleri genellikle ortalama gecikme suresi, müşterinin boyutu ya da ödeme hızları gibi statik ölçeklere bakarak tahminlerde bulunurlar. Ancak, ortalama gecikme suresi size müşterinin ödeme davranışı ile ilgili dinamik bir resim sunmaz.

Bu ödeme tarihi tahminlerine göre nakit girişleri projeksiyona eklenir. Sonuç olarak, statik varsayımlara dayalı olarak hatalı bir bicimde projeksiyona giren alacaklar, nakit akışı tahmininde daha büyük hatalar oluşmasına sebep olur.

Yanıltıcı Ortalamalar

Nakit akışı tahmininizi ortalamalara dayandırmak, ortalamanın ani değişimi durumunda size pahalıya mal olabilir. Örneğin, fatura kesildikten sonra ortalama 29 gün içinde ödeme yapan bir müşteri bir anda 45 günde ödeme yapmaya baslarsa bu nakit akışı açısından sorun yaratır.

Ayrık Veri Kaynakları

Doğru nakit akışı tahminleri oluşturmanın anahtarlarından biri gelir ve giderlerle ilgili geçmiş verilere sahip olmaktır. Ayrıca, yeterli tarihsel finansal veriye sahip olmak mevsimsel (sezon öncesinde yoğun envanter alimi gibi) ya da düzensiz (reklam kampanyaları gibi) harcamalara dair daha net bir resme sahip olmanızı sağlar. Burada asıl mesele farklı sistemlerde olan verilerin, tek bir merkezde entegrasyonunu sağlamaktır.

Yanlış Tahminleri Ortadan Kaldırmanın Yolu: Mikro Nakit Tahminleri

Tahmin analizi gibi alanlardaki teknolojik gelişmeler fatura bazında mikro nakit tahmini, tek tek müşterilerde ya da müşteri segmentleri seviyesinde görünürlük sağladığından patern analizi yapma imkânı sağlar.

Geçmiş müşteri verisinin gücü, farklı kaynaklardan gelen verilerin merkezîleştirilmesi sonrasında tüm faturaların olası ödeme tarihlerini tahmin etmek için kullanılmasından gelir. Böylece gelecekteki muhtemel nakit girişlerini daha doğru tahmin edebilirsiniz. 

Daha güçlü zeka daha iyi doğruluk demektir

Öngörülebilir analiz sayesinde, finansçılar müşteri ödeme davranışı kalıplarına derinlemesine analiz yapabilir ve nakit girişlerini tahmin edilen ödeme zamanına göre doğru bir şekilde tahmin edebilir. 

Gerçek zamanlı tahmin

İşletmeniz finansal olarak zor zamanlardan geçiyorsa, nakit akışı tahminini günlük olarak yapmak yeni problemleri önceden belirlemenize yardımcı olur. Şirketinizin nakit ihtiyaçlarını ilgilendiren süreçleri dijitalleştirmek ve hızlandırmak bu noktada önemli bir adımdır.

Ekibinizin Çabalarını Doğru Alanlara Yönlendirin

Detay satırı düzeyinde tahmin, gelmeyecek tahsilatları tahmin etmenize ve ekibinizin çabalarını yüksek getirili eylemlere yönlendirmenize olanak tanır.

Nakit Akışı Tahmininin Çeşitli Kademelerde Faydaları

CFO düzeyinde

Etkili bir nakit tahmini, CFO’ların ve üst düzey finans yöneticilerinin düzenli olarak ölçtüğü ve kendi performanslarının da ölçüldüğü yatırım getiri oranı ve fon maliyeti gibi pek çok temel ölçütü doğrudan etkiler. Bu nedenle, finansın temel performans göstergelerini iyileştirmek ve yüksek kaliteli kararlar almak için mümkün olan en doğru, eksiksiz ve zamanında tahminleri üretecek şekilde donatılmasını sağlamak her CFO ve üst düzey finans yöneticisinin faydasına olacaktır.

Mali İşler düzeyinde

Doğru bir nakit tahmini, mali işlerde işletmenin sermaye pozisyonunun evrimine ve geleceğe yönelik planlamasına dair güvenilir ve bütüncül bir görünüm sağlar. Finansçılar ayni zamanda riskten korunmak için etkili bir hedging operasyonu planlayabilir ve uygulayabilir. Etkin nakit akışı tahmin süreci, hem finansal verimliliğini artırabilir hem de küresel iştiraklerin gereksiz yinelenen çabalarını azaltabilir.

Açık hesap ve Tahsilat Yönetimi düzeyinde

Nakit gereksinimlerini ve tahmini nakit akışını haftalık, aylık ve yıllık bazda tahmin etmek, işletmenizin daha iyi kararlar almasını ve sorunları ortaya çıkmadan önce çözmesini sağlayacaktır. Ayrıntılı bir nakit yol haritasına sahip olmak, borcu etkili bir şekilde yönetmenize, fazla nakit kullanımını planlamanıza ve daha önce belirtildiği gibi sorunları ortaya çıkmadan önce ortadan kaldırmanıza olanak tanır.

Sizde hemen buraya tıklayarak Tahsilist’i ücretsiz deneyebilir ve nakit akış projeksiyonunuzu iyileştirebilirsiniz.

Tahsilist sosyal medya hesaplarını takip etmek için buraya tıklayın.