ALACAK ANALİZİ NASIL YAPILIR?

Alacak analizi raporu tahsilat performansınızı daha iyi değerlendirmenizi, süreçlerinizi iyileştirmenizi ve nakit akışlarını daha iyi ön görmenizi sağlamak için kullanılan bir araçtır.

Alacak analizinin tamamı tek bir yöntemle gerçekleştirilemez, bu nedenle ekiplerin çeşitli teknikleri birleştirmesi gerekir. Doğru araçlar kullanarak alacak analizinizi kolaylıkla yapabilirsiniz.

Alacak Analiz Raporu Oluşturma

Genel olarak alacak analizi, alacaklarınızın büyüklüğünün yanı sıra tahsil edilememe ihtimali olan tutarların da ön görülmesini içerecektir. Şirketlerin, açık hesaplarının ön gördüğünden fazla olup olmadığını, müşterilerin limitlerini aşıp aşmadığını görmek için sürekli izlenmesi gerekir. Bununla ilgili birkaç yöntem vardır ancak bunu değerlendirmek için en yaygın uygulamalar arasında açık hesap politikalarının gözden geçirilmesi, açık hesap limitlerinin belirlenmesi, bakiyelerin düşürülmesi için indirim teklif edilmesi, düzenli bir ödeme planı oluşturulması, alacak durumlarına göre belirli koşullarda iletişime geçilmesi, müşteriye hesabına ulaşabileceği ve ödeme yapabileceği bir altyapı sunulması ve vadesi geçmiş tutarların finans maliyetinin izlenmesi yer alır.

Kullandığınız doğru bir alacak süreç otomasyonu ile bunlar her şirketin kolaylıkla yapabileceği temel alacak takibi yönetim uygulamalarıdır.

Peki şirketinizin alacak takibine yeteri kadar önem verdiğini ve tahsilat performansınızın yeterli olduğunu söyleyebilir misiniz? Yanıtı alacak analiz raporunu değerlendirdikten ve nakit akış hızınızı kapsamlı bir şekilde görmek için bu formülleri kullandıktan sonra verebilirsiniz.

ALACAK ANALİZİ
ALACAK ANALİZİ

A/R Analiz Yöntemleri

Alacak takip performansınızı ölçmek için kullanabileceğiniz çeşitli yöntemler vardır. En iyi göstergelerden biri alacak tutarını satışların yüzdesi olarak ölçülmesidir. Bunun için hesaplama basittir, sadece belirli bir dönem için toplam alacağınızı toplam satışlarınıza bölün:

Alacak/Satış= Satışların yüzde kaçı halen tahsil edilmedi.

Bu temel bir ilk adımdır. Ancak analistler, faturaların ne kadar süredir beklediğine bağlı olarak kategorilere ayırmaya yönelik ortak bir rapor olan tahsilat yaşlandırma raporunu kullanarak daha da ileri gidebilir. Genel olarak, bir fatura ne kadar uzun süre ödenmezse, bunun için ödeme alma olasılığınız istatistiksel olarak o kadar az olur. Bu kural, hesaba katılması gereken belirli müşterilere uygulanan açık hesap limit koşulları gibi çeşitli kriterlere göre değişiklik gösterebilir.

Trend Analizleri

Yaşlandırma raporu ile yetinmeyin. Ekipler, alacaklarınızı grafik üzerinde planlamanıza ve bir gelecek dönemde ne kadar alacağın ödeneceğini tahmin etmenize olanak tanıyan veriler ile daha derin görüşler elde edebilir. Bu yöntem, tahsil edilemeyen alacak oranları ve uzun vadeli tahminlerde kullanılan diğer metrikler gibi konular hakkında da bilgi sağlayabilir.

Bahsedeceğimiz son yöntem, müşteriye yaptığınız satışın vadesi ile reelde gerçekleşen kapanan vade arasındaki farktır. Bunu yapabilmek için faturalar ve ödemeler arasında eşleştirme yapılması, tutar bazında ağırlıklı ortalama kullanılarak sonuca ulaşılması gerekir. Ama yaklaşık sonuca hızlı olarak şu şekilde ulaşabilirsiniz.

Toplam Risk/Yıllık Satışlar x 365= Gerçekleşen Vade

Gerçekleşen Vade ile Satış Vadenizin farkı ne kadar geç tahsilat yaptığınızı, daha doğrusu tahsilat performansınızı doğrudan gösteren bir ölçüdür.

Sonuç

Birlikte değerlendirilen bu yöntemler, alacak takibi süreçlerinin iyileştirilmesine giden yolda bir kapı açacaktır. Alacak analiz analizleri ve metrikleri ile tahsilat döneminin değerlendirilmesi ve şirketinizin müşterilerinden tahsilat yapabilme kabiliyetini ölçerken, yaşlandırma raporu analizi hangi alacakların gecikmelere neden olduğu konusunda daha derin bir görüş sağlar. Son olarak, trend analizi raporu bu sorunların zaman içinde değişip değişmediğini gösterir.

Bu ayrıntıların tümü, her müşteri için belirlenen açık hesap politikasını ve genel olarak şirketinizin nakit akış durumu ile birlikte değerlendirebilirsiniz. Düşük tahsilat oranları her zaman sorun olduğunu göstermez ancak gerçekleşen vade ile satış vadesi arasındaki fark her zaman bir sorundur. Aradaki fark devam ederse şirketiniz ilerde finansal bir darboğaz yaşayabilir.

Alacaklarınızın daha hızlı tahsil edilmesine yardımcı olacak çözümleri derinlemesine görmek için Tahsilist’e ulaşın ve bugün ücretsiz bir demo için rezervasyon yapın! Tahsilist alacak takip süreciniz boyunca size eşlik edecek, alacak yönetimini verimli bir şekilde yapabileceğiniz bir teknik altyapı sunacak ve alacak analizi raporları ile stratejilerinize doğru yön vermenizi sağlayacaktır.